Your Customised Puja

Your Customised Puja

Call Now

Nav Graha Shanti

Nav Graha Shanti

Book Now

Mool Shanti Pujan

Mool Shanti Pujan

Book Now

Sudarshan Kavach Pujan

Sudarshan Kavach Pujan

Book Now

Vastu Dosh Shanti

Vastu Dosh Shanti

Book Now

Shaadi Phere Rasam

Shaadi Phere Rasam

Book More

Engagement/Sagai Rasam

Engagement/Sagai Rasam

Book Now

Shiv Gauri Pujan

Shiv Gauri Pujan

Book Now

Ganesh Pujan

Ganesh Pujan

Book Now

Lakshmi Pujan

Lakshmi Pujan

Book Now

Diwali Pujan

Diwali Pujan

Book Now

Dhan Teras Pujan

Dhan Teras Pujan

Book Now

Maha Lakshmi/Durga Pujan

Maha Lakshmi/Durga Pujan

Book Now

Vishnu Shaligram Vivah Utsav

Vishnu Shaligram Vivah Utsav

Book Now

Griha Pravesh

Griha Pravesh

Read More

Office Inaguration

Office Inaguration

Book Now

Vishwakarma Pujan

Vishwakarma Pujan

Book Now

Birthday/Anniversary Pujan

Birthday/Anniversary Pujan

Book Now

Navaratri Pujan

Navaratri Pujan

Book Now

Rudrabhishek Shiv Pujan

Rudrabhishek Shiv Pujan

Book Now

Satyanarayan Katha Paath

Satyanarayan Katha Paath

Book Now

Saraswati Vidya Pujan

Shiv Gauri Pujan

Read More

Bagulamukhi Anushthan

Bagulamukhi Anushthan

Chandra Grihan Dosh shaman

Dus Mahavidya Pujan

Engagement / Sagai rasam

Ganesh Pujan

Griha Pravesh Pujan

Kaal Sarp Dosh Pujan

Kanak Dhara Lakshmi Prapti Pujan

Lakshmi Pujan

Mahamrityunjay anushthan

Mool Shanti Pujan

Mukaddama Mukti Sadhan

Nav Graha Shanti Pujan

Office Inauguration Pujan

Pitri Dosh Shanti Pujan

Pitri Shanti Pujan

Rin Mukti Sadhan

Santan Prapti Pujan

Sarasvati Vidya Pujan

Shadi / Vivah Rasam

Shiv Gauri Pujan

Sudarshan Kavach Raksha Pujan

Vastu Dosh Shanti Pujan

Shadi / Vivah Rasam

Vivah Shanti Pujan

Sudarshan Kavach Raksha Pujan

Vastu Dosh Shanti Pujan

Vivah Yog Pujan